Olet täällä

28.3.2017 - 14:02

Kainuun maakuntahallitus: Valinnanvapaus käyttöön asteittain

Sotepalvelut
Kainuun maakuntahallituksen mielestä valinnanvapaus tulisi ottaa käyttöön asteittain. Maakuntahallituksen maanantaina 27.3. antaman lausunnon mukaan sinänsä kannatettava valinnanvapaus tulee toteuttaa vaiheistamalla ja hyödyntäen kokeilujen tuloksia, jotta jo tunnistetut riskit voidaan välttää.

Maakuntahallitus pitää ensisijaisen tärkeänä, että maakuntauudistus – sote mukaan luettuna – etenee johdonmukaisesti. Valinnanvapauden harkittu laajentaminen nähdään keinona lisätä sote-palvelujen tuottavuutta. Myös asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihinsa voivat parantua, vaikka Kainuussa nähdään huolena, että valinnanvapaus ei ulotu yhtäläisesti kaikille kainuulaisille.

Kriittisinä kohtina lausunnossa tuodaan esille esitetyn valinnanvapausmallin monimutkaisuus sekä lain keskeneräisyys. Maakuntahallituksen mielestä lakiluonnoksessa olevat säännökset palvelujen järjestämistavoista kaventavat merkittävästi maakunnan mahdollisuuksia käyttää itsehallinnollista päätösvaltaa, eivätkä anna järjestäjälle tarvittavaa liikkumavaraa palvelujen järjestämiseen paikalliset tarpeet huomioiden.

Kainuussa sairastavuus on maan korkeimmalla tasolla, joten myös terveyserojen kaventamiseen niin Kainuun sisällä kuin koko maassa tarvitaan erityistä huomiota.

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että lakiesitystä viimeisteltäessä paikallisten pienten toimijoiden – yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden – osallistumismahdollisuuksista pidetään systemaattisesti huolta. Sote-uudistuksen toimeenpanon oleellisena edellytyksenä ovatkin tehokkaasti toimivat tietojärjestelmät, jotka sitovat eri tuottajien palvelut mahdollisimman saumattomaksi ketjuksi ja varmistavat, että ajantasainen asiakas- ja potilastieto on tarvittaessa käytettävissä eri toimijoilla. Lakiluonnokseen sisältyvä yhtiöittämisvelvoite ja palveluohjauksen järjestäminen voivat myös vaikeuttaa palveluiden integraation toteutumista käytännössä.

Lyhyesti: Lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa yksinkertaistamista ja selkeytystä sekä realistista vaiheittaista toteutusaikataulua. Maakunnilla tulee olla esitettävää laajemmat mahdollisuudet päättää keinoista, joita ne käyttävät palvelujen järjestämisessä.

Lisätiedot:
 

Maakuntajohtaja Pentti Malinen 044 797 0197, pentti.malinen@kainuu.fi

 

Uusimmat