Olet täällä

4.5.2020 - 14:48

Kainuun maakuntahallituksen päätöstiedote 4.5.2020

Päätöksenteko
Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään ns. hybridikokouksena (osa paikalla, suurin osa etänä).

Esityslista

Kokouksen esityslista 

 

Kasvua Kainuuseen –hankkeeseen liittyvän takaisinperintäpäätöksen oikaisuvaatimuksen käsittely:
 

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen –hankkeeseen liittyvän takaisinperintäpäätöksen oikaisuvaatimuksen käsittelyn. Maakuntahallitus totesi, että EU-lainsäädännön (yleisasetus 1303/2013, artikla 72) eriyttämisvaatimuksen perusteella maakuntahallitus ei voi käsitellä takaisinperintäpäätöksen oikaisuvaatimusta ja tästä johtuen asia käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa tiedoksiantopykälänä. 

Maakuntahallitus totesi lisäksi, että takaisinperinnän perusteena ei ole tuensaajan oman taloudellisen edun tavoittelu.

Maakuntahallitus edellyttää, että Kasvua Kainuuseen –hankkeen etenemisestä valmistellaan lisäselvitys, joka tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus:

 

Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot:
 

Yllä mainittujen kokousasioiden osalta lisätietoja asioista antavat
maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238 ja
maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhosen tiedote Kasvua Kainuuseen –hankkeesta ja sen rahoituksen käsittelystä maakuntahallituksessa 

 

Kainuun maakuntahallitus käsitteli tänään ns. Kasvua Kainuuseen –hankkeen rahoitusta. Hanke on käynnistetty vuoden 2014 lopulla. Tuolloin eri toimijatahot halusivat Kainuuseen kehittämishankkeen helpottamaan ja nopeuttamaan yritysten kasvua. Hankkeen toiminnoilla tuettiin pk-yritysten uudistumista, kestävää kasvua, kansainvälistymistä ja omistajavaihdoksen toimintoja.

Hanketta toteutti Kainuun Etu Oy. Kainuun Ely-keskuksen ja Kainuun liiton asiantuntijat ovat olleet  suunnittelemassa ja tukemassa hanketta. Hankkeen ja sitä täydentävän lisähankkeen nettokustannus oli n. 2,2 milj euroa reilun kolmen vuoden aikana niin EU- kuin myös kansallista rahoitusta. Rahoitusta valvotaan EU:n ja Suomen ministeriöiden toimesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on omassa tarkastustoiminnassaan EU-säädöksiin nojaten todennut, että ko. hanketta on rahoitettu liikaa 272.000 euroa.

  • Kasvua Kainuuseen -hanke on ollut monella tavalla menestys. Kainuulainen yrityskenttä on kiitellyt sitä laajasti. Kainuun Etu Oy on tehnyt erittäin hyvää työtä ilman omaa taloudellisen edun tavoittelua. Toiminta on mennyt kainuulaisten yritysten parhaaksi. Olemme Kainuussa olleet yksimielisiä ko. hankkeesta.
  • Takaisinperinnässä kyse on hankkeen tulojen kirjaamiskäytännöstä ja niissä kahdesta erilaisesta tulkinnasta. Kainuun liitto ja Kainuun Etu ovat yhdessä pyrkineet löytämään ratkaisuja, joilla ministeriön ja EU:n vaatimaan takaisinperintään ei tarvitsisi mennä. Joudumme kuitenkin hyväksymään EU-säädösperustan ja valvovan viranomaisministeriön linjaukset.
  • Jouduimme myös taipumaan siihen, että koska maakuntahallitus on ollut tekemässä rahoituspäätökset, se ei EU:n yleisasetuksen mukaan voi enää käsitellä oikaisuhakemusta. Hallitus olisi halunnut käsitellä Edun tekemän oikaisuhakemuksen ja tehdä takaisinperintävaateeseen merkittävät huojennukset. Maakuntahallitus joutui merkitsemään asian tiedoksi. Lainsäädännön vastaisiin päätöksiin emme voi mennä. Asia etenee virkamiesvalmistelussa.
  • ​Maakuntahallitus on joutunut arvioimaan tilannetta myös siitä näkökulmasta, että ilman takaisinperintää liitto kenties menettäisi ns. välittävän viranomaisen roolin eli rakennerahaston myöntövaltuuden. Kainuun liitossa myönnetään vuosittain alueelle keskimäärin noin 3 milj. euroa EAKR-rahoitusta muun rahoituksen lisäksi. Mikäli rahoituksen myöntövaltuudet menetetään, riskinä voi olla, että tarpeelliset ja merkittävät hankkeet viivästyvät tai pahimmillaan jäävät toteutumatta. Samalla hankkeiden vaikutus Kainuun aluetalouteen ja alueen kehitykseen jäisi toteutumatta.

 

Kainuu tarvitsee maakunnallisen elinkeinoyhtiön

 

  • Tiedän, että Kainuun kunnat ovat pohtineet omistajina Kainuun Edun roolia jo pidempään täysin riippumatta nyt kyseessä olevasta takaisinperinnästä. Toivon, että kunnat huolehtivat toiminnan jatkuvuudesta. Näen, että Kainuussa tarvitaan maakunnallista elinkeinoneuvontaa, yritysneuvontaa. Ymmärrän hyvin sen, että kunnat haluavat elinkeinotoiminnan henkilöstön olevan kunnissa. En kuitenkaan näe viisaana, että reilun 70.000 ihmisen ja kahdeksan kunnan maakunnassa elinkeinoneuvonta toimii kunnissa erillisinä toimijoina ilman tiivistä maakunnallista yhteistyötä.
  • Tämä koronan mukanaan tuoma digimaailma havainnollistaa hyvin sen, että tämäkin elinkeinoneuvonta ja kehittämistyö voidaan hoitaa niin, että fyysisesti ihmiset ovat ympäri maakuntaa kentällä, mutta kuitenkin virtuaalisesti ikään kuin samassa toimistossa. Näin tieto-taito voidaan kerätä yhteen yritysten ja kuntien hyväksi, voidaan suunnitella kenties isompia kehittämishankkeita jne. Kyllä 10 ihmisen aivot tuovat enemmän neuvontahyötyä kuin yhden yksin puurtavan ihmisen aivot.
  • Kainuun kunnat pärjäävät vain merkittävästi tiiviimmällä yhteistyöllä. Toivon, että maakunnallisen elinkeinoyhtiön voima ja tarve Kainuun elinvoimalle nähdään yhteisesti.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat