Olet täällä

11.1.2018 - 15:30

Kainuun maakunnallisesti arvokkaiden rakennushistoriallisten kohteiden selvitys päivitetty

Hyrynsalmen kunnantalo
Juuri valmistuneessa selvityksessä on päivitetty maakunnallisesti arvokkaiden rakennushistoriallisten kohteiden tiedot maakuntakaavan tarkistamista varten. Selvityksen perusteella maakunnallisesti arvokkaita rakennushistoriallisia kohteita ja kokonaisuuksia on Kainuussa yhteensä 126.

Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet ovat muuttuneet vuonna 2009 voimaan tulleessa Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020:ssa osoitettuihin kohteisiin verrattuna. Osa aikaisemmin maakunnalliseksi arvioiduista kohteista on nyt statukseltaan valtakunnallisesti merkittäviä ja osa paikallisesti merkittäviä. Toisaalta mukaan on esitetty uusia maakunnallisesti arvokkaita kohteita noin 40 kpl eri puolille Kainuuta. Muutosten syynä on erityisesti Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) -aluerajausten muuttuminen maakuntakaava 2020:n voimaantulon jälkeen. Valtakunnallisesti merkittävät kohteet on lähtökohtaisesti rajattu maakunnallisten kohteiden selvityksen ulkopuolelle, koska valtakunnallisen statuksen on katsottu riittävästi turvaavan kohteiden arvon. Selvityksen yhteydessä tarkastelluista RKY-pudokkaista taas osa on arvioitu maakunnallisesti arvokkaiksi. Lisäksi muutoksia kohdeluetteloon ovat aiheuttaneet tietojen lisääntyminen ja arvotuskriteerien muuttuminen. Selvitys on laadittu yhteistyössä Kainuun Museon, Kainuun ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Kainuun kuntien ja Kainuun liiton kesken.

Maakuntakaava edistää merkittävien kohteiden arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan tarkemmin alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Rakennettu kulttuuriympäristö, joka on säilyttänyt arvonsa ja josta historian kerroksellisuus on luettavissa, lisää elinympäristön viihtyisyyttä ja edistää oikein hyödynnettynä elinkeinotoimintaa.

Valmistuneeseen selvitykseen on mahdollista tutustua verkkosivulla:

Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet (pdf, 5Mt)

Meneillään olevaan Kainuun maakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla:
www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

 

Lisätiedot

Uusimmat