Olet täällä

13.10.2014 - 16:19

Kainuun liitto aluehallinnon uudistamisesta (VIRSU)

Valtion aluehallinnon uudistus kytkeytyy myös maakunnan liittojen tehtävien kehittämiseen. Kainuun liitto korostaa alustavassa kannanotossaan alueellisten vastinparien (valtion aluehallinto ja kuntapohjaiset maakunnan liitot) merkitystä. Lopullisena tavoitteena on kolmiportainen, demokraattisesti ohjattu aluehallinto.

Tausta: VIRSU-hankkeen keskustelutilaisuus 13.10.2014.

Kainuun liiton kannanottoja aluehallinnon rakennevaihtoehtoihin

Kainuun liitto näkee erittäin tärkeänä, että Suomen alue- ja keskushallintoa uudistetaan selkeyttämällä eri aluetasoille sekä toisaalta valtiolle ja kunnille kuuluvia tehtäviä.  VIRSU-hankkeen valmistelutyön yhteydessä esillä olleista esitysluonnoksista Kainuun liitto antaa seuraavia alustavia kannanottoja:

1) Valtion ja kuntien välinen vastuujaon muuttaminen ei lähtökohtaisesti tuota kustannushyötyjä, siksi julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemiseksi tarvitaan aitoa normien purkua tai muuta tehtävien karsintaan olivatpa ne valtion tai kuntien vastuulla.

2) Kainuun liitto näkee pyrkimyksen hallinnon kolmiportaisuuteen ja siihen liittyen aluehallinnon eri aluejakojen yhdenmukaistamisen erityisen tärkeäksi tavoitteeksi. Meneillään olevassa sote-uudistuksessa ollaan tästä poiketen luomassa 4-tasoista rakennetta: valtio/ministeriö – sote-alue – tuotantoalue – varsinaiset palvelun tuottajat.

3) Valtion ja kuntapohjaisen aluehallinnon (maakunnat ja muut kuntayhtymät) uudistaminen tulee kytkeä toisiinsa. Ne VIRSU-hankkeessa valmistellut rakennevaihtoehdot, joissa käsitellään vain valtion aluehallinnon (ELYt, AVIt, maistraatit) yksiköiden uudelleen organisointia johtavat osaoptimointiin. On tärkeää, että valtiolla ja kunnilla on aluetasolla erityisesti aluekehittämistä varten samoilla aluejaoilla toimivat vastinparit.

4) Valtionhallinnolle kuuluvia alueiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä on yhdessä vaihtoehdossa ehdotettu siirrettäväksi maakuntien liitoille. Tällöinkin on tärkeää, että valtion organisaatioiden läsnäolo alueilla (vastinparit) toteutuu. Maakuntien määrän tulee perustua jäsenkuntien tahtoon eikä niiden määrä voi olla uudistuksen perustana. Valtion ja kuntien väliin tulevan aluehallinnon rajojen yhtenäistämiseksi on tarpeen tehdä toiminnallisen aluerakenteen selvitys sekä arvioida aluetason yksiköiden määrää ja kokoa sekä väestöllisillä että saavutettavuutta (pinta-ala) koskevin kriteerein.

5) Aluehallinnon uudistamisessa olisi edettävä tulevan hallituskauden aikana niin, että käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jonka tavoitteena on aito kolmiportainen, suoraan demokratiaan perustuva aluehallinto. Tällöin aluehallinto voi hoitaa myös kaikkia alueen kuntien yhteisesti sopimia tehtäviä (esim. keskiasteen koulutus).

KAINUUN LIITTO

Pentti Malinen                                                            

Maakuntajohtaja

                                                      

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat