Olet täällä

19.12.2014 - 9:47

Kainuun kuntarakenneselvityksen väliraportti

Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnanvaltuustot ovat päättäneet laatia kuntarakennelain mukaisen selvityksen. Väliraportti julkistettiin 18.12.2014. Työn ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty lähtökohtien ja tulevaisuuskuvan hahmottamiseen.

Kainuun henki, eli näkemys ja identiteetti yhteisestä alueesta on vahva ja tiivistynyt viime vuosien aikana. Keskusten ja muiden kuntien vastakkainasettelu on lieventynyt viime vuosien aikana. Maakunnan kuihtuminen ja menettämisen pelko ovat yhteinen uhka, joka yhdistää kuntia. Kainuun asema kansallisessa rakenteessa on keventynyt – verkostoitumisen taito, eli yhteyksien rakentaminen alueen sisällä ja sieltä ulos ratkaisee tulevaisuuden paikan. Kainuussa muutoksiin on osattu reagoida, ja siinä pienuus ja ketteryys voivat olla etuja. Nyt tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista ja vahvaa yhteistä ääntä ulospäin.

Toiminnallisesti Kainuun ytimessä on kasvuakseli Kajaani-Sotkamo ja jossakin määrin myös Kuhmo, jonka toimivuus, houkuttelevuus ja kilpailukyky ratkaisevat pitkälti koko Kainuun kasvun tulevaisuuden. Myös valtatiet 5 ja 22 ovat kehittyviä käytäviä, ja yhdyskuntarakenne tiivistyy niiden ympärille ja solmukohtiin. Pienempiä pesäkkeitä kasvulle löytyy, tiiviit yhteydet alueiden välillä ovat tarpeen.

Kainuun kasvun idut tiedetään, ja ne jakautuvat sekä tasaisesti että epätasaisesti. Yhteisiä kasvun elementtejä ovat biotalous, kaivannaiset ja matkailu. Näiden toimialojen mahdollisuudet kaikissa kunnissa, mutta menestyminen on keskittynyt muutamiin piikkeihin. Kunnat ovat kehittäneet kasvualojaan omissa piireissään, mutta eivät tehneet todellista kasvuyhteistyötä. Kunnat tuntevat omat strategiansa, mutta sillat muihin kuntiin ovat sumun peitossa, eikä strategisista kärjistä saada yhteisesti, yhteisin toimenpitein, kiinni. Kehittämisen aloja on liikaa ja niiden mittakaavat ovat sekoittuneet, eli samassa teemassa voi olla isoja ja pieniä kohteita sekaisin liiankin tasapäistävästi. Isoista yhteisistä avauksista on puutetta. Kainuun eri alueiden välillä tulisi olla skarpimpaa profiilia ja samalla työnjakoa tulisi syventää. Joitakin brändejä hyödynnetään erinomaisen hyvin, ja toisia tarinoita voidaan vahvistaa vielä enemmän ja saattaa niitä rohkeasti myös laajempaan tietoisuuteen. Uusiutuminen pohjautuu osaamisen vahvistamiselle ja sattumien mahdollistamiselle.

Kuntien talousluvut ovat synkät – vaikka Kainuu olisi yksi kunta, olisi se painelaskelmien mukaan kriisikunta vuonna 2020. Tasapainoon pääsemiseksi olisi löydyttävä 64 miljoonaa euroa. Taloustilanne tulee heijastumaan palvelujen rakenteeseen ja tasoon. Kuntien taloustilanne ja tehtävien muutokset pakottavat kuntarakenteen muutoksiin.

Kansalliset uudistukset vaikuttavat kuntiin radikaalisti. Koko ajan on tehtävä tulkintoja, millaisia vaikutuksia uudistuksilla on sekä kuntiin että Kainuuseen. Keskeisimmät muuttuvat tehtävät ovat sote, toisen asteen koulutus ja rakennusvalvonta. Hallintokokeilusta ja vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä on saatu paljon hyvää oppia.

Nyt haetaan tulevaisuuden rakenteita ja neuvotteluasetelmia. Riippuu myös kunnan tulevista tehtävistä, kuinka hyvin maantieteellisesti isot kunnat toimisivat. Tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin lähimenneisyys. Katajainen kansa on tottunut vaikeisiin aikoihin, eikä tulevaisuuskuva näytä mullistavan hyvältä. Mutta usko tulevaisuuteen on optimistinen. Kunnat uskovat kasvuun, ja jotkin keskeisten kasvualojen, kuten biotalouden, trendikäppyröiden päät osoittavat virkoamisen merkkejä.

Vaihtoehdot tulevaisuuteen ovat yhden kunnan, 3–4 kunnan ja 5 tai useamman kunnan Kainuu. Keväällä kunnat syventävät näkemyksiään näiden eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista.

Selvityksen toisessa vaiheessa keväällä 2015 tehdään vaihtoehtoisia tiekarttoja tulevaisuuteen. Selvitys valmistuu toukokuussa 2015. Kunnat tekevät päätöksiä kuntarakenteesta kesällä ja syksyllä 2015.

Väliraportti ja liitteet

Lisätietoja kuntarakenneselvityksestä Kajaanin kaupungin sivuilta

http://www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

 

Uusimmat