Olet täällä

17.9.2019 - 11:52

Kainuun EU asiantuntijaseminaarin eri osioihin osallistuu 150 henkeä 14 eri maasta

" "
Kainuun Edun ja Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n tiedote:

Innovative Defence Technologies for the Virtual Battlefield seminaari järjestetään Kajaanissa 17. – 19.9.2019. Euroopan komission DG Grow, Kainuun Etu Oy, EURADA (European Association of Development Agencies) ja Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry järjestävät tapahtuman yhdessä. Tapahtuman eri osioihin osallistuu 150 asiantuntijaa 14 eri maasta. Puhujina on Euroopan parhaita toimialan osaajia 7 eri maasta. Tapahtuma on Suomen puheenjohtajakauden oheistapahtuma. https://futurebattlefieldtech.eu/

Kainuun Etu Oy:n sekä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n yhteistyöllä halutaan tuoda tapahtumaan eri toimijat teollisuudesta, viranomaisista ja loppukäyttäjistä. Tulevaisuuden ratkaisujen lisäksi tapahtumassa käsitellään EU:n erilaisia tukimuotoja ja -ohjelmia puolustusteknologian kehittämiselle.

Digitaaliset ratkaisut ja uudet teknologiat ovat tärkeitä puolustusjärjestelmissä. Modernit teknistyvät asejärjestelmät edellyttävät tiivistä yhteistyötä eri aloilla toimivien yritysten kesken. Uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja simuloinnin avulla luodaan uusia kustannustehokkaita toimintatapamalleja esimerkiksi koulutukseen, operaatioiden suunnitteluun ja järjestelmien elinkaarenhallintaan.

”Kainuun alueella on useita digitaalisessa ympäristössä toimivia yrityksiä, joilla on paljon tarjottavaa. Kainuusta erityisesti ovat esillä mm. Bittium, Sunit, CSE ja tutkimuspuolelta Oulun Yliopisto. Yksi tapahtuman tavoitteista onkin, että nämä yritykset löytävät hyviä yhteistyökumppaneita, jotka jo toimivat puolustusteknolgia-alalla” kertoo Kainuun Etu Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen.

”Jako ns. siviili- ja sotilasteknologiaan ei ole enää yhtä relevantti kuin aikaisemmin. Modernit puolustusjärjestelmät hyödyntävät samoja teknologioita, joihin olemme tottuneet esimerkiksi älypuhelimissamme. Suomi on esimerkkimaa eri alojen yritysten yhteistyöstä myös puolustusteknologiassa” toteaa Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Lisätietotoja
 

Kainuun Etu Oy, Antti Toivanen, toimitusjohtaja, 044 551 4554

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry, Tuija Karanko, pääsihteeri, 040 559 8986

*************************************************************************

Digitaalinen taisteluympäristö tarkoittaa fyysisesti hajautetuista mutta verkottuneista erilaisista tietojärjestelmistä, alustoista ja yksittäisten taistelijoiden järjestelmistä luotavaa tilannetietoisuuttaa ja tilan hallintaa.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry on Suomessa toimivan puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö. PIA:lla on noin 130 jäsenyritystä ja se toimii Teknologiateollisuudessa toimialayhdistyksenä.

Kainuun Etu Oy:n erityisosaaminen ja 20 vuoden kokemus yhteistyöstä kansainvälisten tutkimusyhteisöjen, yliopistojen ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa takaavat mahdollisuuden tuoda yhteen alan asiantuntijoita ja aktivoida innovaatiodien esiinnostoa. Tällä toiminnalla on laaja vaikutus alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kainuun Etu Oy valittiin 2016 Euroopan parhaaksi kehitysyhtiöksi. Sillä on ollut merkittävä vaikutus kokouksen saamiselle Kainuuseen.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat