Olet täällä

20.12.2019 - 15:54

Kainuun energiatilastot 2018

" "
Kainuu on hyvällä tiellä hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvien osuus energian käytössä kasvaa, fossiilisten pienenee ja samanaikaisesti energiatehokkuus paranee.

Uusiutuvan energian osuus nousi vuonna 2018 peräti kuusi prosenttiyksikköä ja päätyi 55 prosenttiin. Tämä johtuu uusiutuvalla energialla tuotetun tuontisähkön lisääntymisestä, öljyn käytön vähenemisestä lämmityksessä sekä uusiutuvan tuulisähkön tuotannon kasvusta Kainuussa. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto tuotti 30 tuulivoimalalla sähköä 290 GWh. Kainuusta on tulossa merkittävä uusiutuvan energian tuottaja.

Uusiutuva energia osana biotaloutta on yksi Kainuun kärkitoimialoista. Alueelle on lähivuosina tulossa yli 200 miljoonan euron tuulivoimainvestoinnit, joita vauhdittavat teknologinen kehitys ja päästöoikeuksien hinnan nousu. Tuulisähkön lisärakentamisella vahvistetaan uusiutuvan energian osuutta ja energian käytön omavaraisuutta Kainuussa. Energian käytön omavaraisuusaste nousi vuonna 2018 jo 59 prosenttiin. Samalla Kainuu kantaa ilmastovastuutaan tuottamalla kestävää uusiutuvaa energiaa koko maan tarpeisiin.

Myös energian käytön tehokkuus on parantunut. Kainuun aluetalous on kasvanut, mutta se ei näy energian käytön kasvuna. Vuonna 2018 primäärienergiankulutus (4 491 GWh) Kainuussa laski.

Laajempi artikkeli aiheesta on luettavissa osoitteesta: http://kuiskintaa.fi/kainuun-energiamurros-etenee/

Tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta Itä-Suomen energiatilastosta, jossa kuvataan energian käytön kehitystä vuonna 2018. Itä-Suomen energiatilasto 2018 kokonaisuudessaan: Itä-Suomen energiatilasto 2018

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat