Olet täällä

28.5.2015 - 10:34

Kainuulaiset yritykset ovat kiinnostuneita Venäjä -yhteistyöstä

Kostamustien opasteita
Mervi Väisäsen tuoreessa opinnäytetyössä "Expanding Business Operations from the Kainuu Region into the Russian Market" selvitettiin kainuulaisten pk-yritysten Venäjänkauppaa ja palvelutarpeita.

Mervi Väisänen laati Kainuun liiton toimeksiannosta opinnäytetyön Kajaanin ammattikorkeakoulun IB-linjalle. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia ongelmia kainuulaiset pk-yritykset kohtaavat Venäjän kaupassa. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään,minkälaisia tukimuotoja yritykset tarvitsevat kansainvälistymisprosessiensa aikana. Lisäksi kartoitettiin kainuulaisten yritysten kiinnostusta Venäjän markkinoita kohtaan ja onko yrityksillä halukkuutta osallistua verkostoitumishankkeisiin tai muun tyyppiseen yhteistyöhön venäläisten toimijoiden kanssa.

Tutkimusta varten toteutettiin verkkokysely Kainuun alueella tammikuussa 2015. Vastaajayritykset valittiin sillä perusteella, että heillä on kokemusta tai mahdollista kiinnostusta Venäjän-kauppaa kohtaan. Tutkimusotannan verrattain pienen koon takia tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, mutta ne ovat suuntaa antavia.

Tutkimus osoitti, että kainuulaisten yrittäjien keskuudessa on poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta huolimatta kiinnostusta laajentaa yritystoimintaa Venäjälle ja osallistua verkostoitumishankkeisiin venäläisen toimijan kanssa. Venäjän Maailman kauppajärjestön jäsenyydestä ja Euroopan Unionin tasolla kaupan esteiden poistamiseksi tehdyistä ponnisteluista huolimatta Venäjän markkinoille pyrkivät ja siellä toimivat yritykset kohtaavat kuitenkin yhä monia ongelmia. Yksi suurimmista hankaluuksista ovat rajamuodollisuudet.

Alle puolet vastaajista ilmoitti tarvitsevansa kansainvälistymispalveluja. Suurin osa palveluja tarvitsevista yrityksistä haluaisi saada konsultointiapua ja tietoa Venäjän markkinoista. Kostamuksen Barents Link Centeriltä toivottiin tukea uusien yhteyksien luomisessa ja tietoa samalla alalla toimivista yrityksistä Venäjällä. Kainuun liitolta toivottiin tietoa Venäjän markkinamahdollisuuksista ja liiketoiminnan aloittamisesta ulkomailla.

Yritystoimintansa laajentamista Venäjälle suunnittelevien yritysten kannattaisi tutustua saatuihin tuloksiin. Näin yritykset kykenevät paremmin realisoimaan Venäjän markkinoiden kasvavan potentiaalin.

Koko opinnäytetyö (englanniksi) on luettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-tietokannassa.

Kainuun liitossa myös työharjoittelunsa suorittanut Mervi Väisänen työskentelee nykyisin Suomi-Venäjä-seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry:n palveluksessa Oulussa.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat