Olet täällä

14.5.2018 - 17:37

Kainuu puoltaa Pohjois-Suomen yhteisselvitystä sote-valinnanvapaudesta

Kainuu puoltaa Pohjois-Suomen yhteisselvitystä sote-valinnanvapaudesta
Kainuu puoltaa Pohjois-Suomen yhteisen selvityksen käynnistämistä sote-järjestämisen, suoran valinnan palveluiden sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden osalta. Selvityksen taustalla on Pohjois-Suomen neuvottelukunnan (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) esitys maakuntien välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

Ohjausryhmä puoltaa myös Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun yhteisen liikenneyhteistyöselvityksen tekemistä.

Ohjausryhmä haluaa jatkaa kahden vaihtoehtoisen liikelaitosmallin valmistelua    

Ohjausryhmä linjasi, että Kainuun maakuntakonsernia koskevan päätöksen perustaksi valmistellaan kahta vaihtoehtoista mallia. Toisessa mallissa asiakaspalvelu hoidettaisiin pääsääntöisesti yhdessä liikelaitoksessa ja toisessa mallissa liikelaitokseen vietäisiin vain ne palvelut, jotka lainsäädännön perusteella on pakko viedä liikelaitokseen. Ohjausryhmä päätti  jatkaa myös poliittisen ohjauksen mallin valmistelua, mikä koskee muun muassa lautakuntarakennetta.

Väliaikainen valmistelutoimielin jatkaa ohjausryhmän keskustelun pohjalta konsernirakenteen vaihtoehtojen valmistelua. Tämänhetkisistä konsernirakenteen vaihtoehdoista tiedotetaan tämän viikon (vk 20) aikana aktiivisesti muutosorganisaatioiden henkilöstölle.

Tavoitteena on, että alustava konsernirakenne voitaisiin hyväksyä ohjausryhmässä 25. kesäkuuta. Lopulliset päätökset konsernirakenteesta tekee maakuntavaaleissa valittava maakuntavaltuusto, joka aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa.

Tukipalveluratkaisujen vaihtoehtoja käydään vielä läpi

Ohjausryhmä on aikaisemmin linjannut, että  uuden maakunnan valmistelussa selvitetään muita vaihtoehtoja kuin  maakunnallista sisäistä ratkaisua.  Ohjausryhmä päätti, että uuden maakunnan tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisua valmistelemaan perustetaan omat työryhmät.Työryhmät selvittävät myös mahdollisen siirtymäkauden toiminnan ja järjestelmäratkaisut.

Lisätiedot:
Valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182076

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat