Olet täällä

27.8.2014 - 12:20

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen vaakunat
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokouksessa 27.8.2014 laadittiin yhteinen kannanotto hallitusohjelmalinjauksista. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan.

KANNANOTTO YHTEISISTÄ HALLITUSOHJELMALINJAUKSISTA - Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan. Kajaanissa 26. – 27. 8. järjestetyssä kahdeksan maakunnan huippukokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista aluepolitiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava.

Maakunnat jatkavat hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua erilaissa yhteistyökoalitioissa. Huippukokouksessa nostettiin keskeisiksi yleistavoitteiksi seuraavat:

  1. Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.
     
  2. Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.
     
  3. Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.
     
  4. Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml. Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat