Olet täällä

20.11.2019 - 16:19

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta

ELMO Itä- ja Pohjois-Suomi
ELMO-yrityspilotin hausta valittiin rahoitettavaksi 7 hanketta. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000€. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

ELMO-yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Uusi vaihe yhteistyössä käynnistyi vuonna 2018 kun Itä- Ja Pohjois-Suomi valittiin Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotointiin mukaan. Pilotoinnin keskiössä on älykäs erikoistuminen, jota tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä. Pilotin ansiosta Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tiivistäneet yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämää.

ELMO-yrityspilotista rahoitettavissa hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja metsäsektorin käyttöön, tähdätään sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen puun arvoketjussa sekä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseen. Arvioinnin perusteella valittuja pilottihankkeita toteutetaan kaikissa IP-alueen maakunnissa. Lisätietoa rahoitetuista piloteista on saatavilla nettiosoitteesta www.elmoenf.eu/hia viikon 48 aikana.

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €. Rahoitettujen hankkeiden kick-off järjestetään joulukuussa Helsingissä.

Lisätietoja:

Päivi Ekdahl, Kehittämisjohtaja Lapin liitto paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi 0400 383 578

Lisätiedot

Uusimmat