Olet täällä

24.5.2019 - 14:24

Interreg Pohjoinen -ohjelman tiedotustilaisuus 10.6.2019

Interreg Pohjoisen ohjelma-alue
Interreg Pohjoinen tarjoaa rahoitusta rajat ylittävään yhteistyöhön Ruotsin ja Norjan kanssa. Kainuun liitto tarjoaa toimijoille mahdollisuuden kokoontua saman pöydän ääreen seuraamaan 10.6.2019 klo 14-15:30 järjestettävää ohjelman tiedotustilaisuutta etäyhteydellä ja keskustelemaan kainuulaisten hankeideoiden eteenpäin viemisestä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa Joensuussa järjestetään 10.6.2019 klo 14-15:30 Interreg Pohjoinen–ohjelman tiedostustilaisuus. Tilaisuudessa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat Interreg Pohjoinen-ohjelman tavoitteet ja toimintalinjat?
  • Minkälaisia mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ja Kainuun toimijoilla on osallistua ohjelmaan?
  • Millaisia hankkeita ohjelmasta rahoitetaan?
  • Miten käytännössä haku EU-rahoituksen ja Suomen kansallisen vastinrahoituksen osalta tapahtuu?

Kainuun liitto tarjoaa kainuulaisille hanketoimijoille mahdollisuuden kokoontua saman pöydän ääreen seuramaan tilaisuutta klo 14-15:30 sekä keskustelemaan omista hankeideoista ja niiden toteuttamisesta Kainuussa ennen ja jälkeen tiedotustilaisuuden. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ja jakamaan mahdollisia hankeideoita!

Aika: 10.6.2019 klo 13-16
Paikka: Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva

Toivomme ennakkoilmoittautumisia Kainuun liiton osuuteen osoitteeseen minna.mustonen@kainuu.fi

Interreg Pohjoinen hakuinfoon 10.6. klo 14-15.30 Joensuussa voi osallistua Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta ilmoittautumisen kautta saatavan Skype -kokouslinkin kautta mistä vain. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee kuitenkin paikalle joko Pohjois-Karjalan tai Kainuun liittoon. 

Taustaa

EU -komissio siirsi Karelia-ja Kolarctic CBC ohjelmista rahoitusta Interreg Pohjoinen-ohjelmaan joulukuussa 2018.

Viralliseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja –Norjan maakunnat rajoittuen Kainuuseen. Ohjelmasta on kuitenkin mahdollisuus myöntää max 20 % koko ohjelman rahoituksesta alueille, jotka ovat varsinaisen ohjelma-alueen ulkopuolella, eli esimerkiksi Kainuun ja Pohjois-Karjalan toimijoille.

Vaatimuksena on, että hankkeessa on vähintään yksi hakija/ partneri varsinaiselta ohjelma-alueelta (EU) ja että hankkeesta on hyötyä ohjelma-alueelle. Hankkeiden päätuensaaja voi myös tulla ohjelma-alueen ulkopuolelta ja ohjelma-alueen ulkopuolinen toimija voi saada täyden rahoituksen.

Lisätietoja:

Katja Sukuvaara, Kainuun liitto, katja.sukuvaara@kainuu.fi 
Minna Mustonen, Kainuun liitto, minna.mustonen@kainuu.fi (ilmoittautumiset Kainuun kokoontumiseen)
Tiina Moisala, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, tiina.moisala@pohjois-karjala.fi (ilmoittautumiset Joensuun tilaisuuteen)

Lisätiedot

Uusimmat