Olet täällä

14.6.2019 - 19:22

INNO PROVEMENT projektikokous Vuokatissa käsittelee neljättä teollista vallankumousta

Industry 4.0
Kansainvälisen INNO PROVEMENT -projektin toiminta keskittyy yritysten valmiuksien parantamiseen neljännen teolliseen vallankumoukseen (I4.0) vastaamisessa. Projektin seuraava kokous järjestetään 18.–19.6.2019 Kainuussa. Partnerit eri maista tulevat keskustelemaan kokemuksistaan, aktiviteeteistaan ja lähestymistavoistaan liittyen I4.0 soveltamiseen pk-yrityksissä. Myös Kainuulaisyrityksiä kuullaan.

Kansainvälisen INNO PROVEMENT -projektin ( www.interregeurope.eu/innoprovement/  ) toiminta keskittyy yritysten valmiuksien parantamiseen neljännen teolliseen vallankumoukseen (I4.0) vastaamisessa. Kainuun liitto järjestää projektin kokouksen 18.–19.6.2019 Vuokatin Katinkullassa. Partnerialueiden edustajat eri maista ovat tulleet keskustelemaan kunkin alueen kokemuksista, aktiviteeteista ja lähestymistavoista liittyen I4.0 soveltamiseen pk-yrityksissä. Myös kainuulaisyritykset pääsevät tuomaan omia ajatuksiaan keskusteluun. 

I4.0 kilpailuedun tuojaksi Kainuussa?

Kokoukseen osallistuu myös kainuulaisia yrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita, kuten Crosslam, FinterPuu, Woodpolis ja Kajaanin ammattikorkeakoulu, jotka kertovat omasta toiminnastaan ja kokemuksistaan.  Kokouksessa keskustellaan, miten I4.0 mahdollisuuksia voidaan hyödyntää perinteisissä pk-yrityksissä, millaisia osaamisaukkoja tähän liittyy ja millaisten käytäntöjen ja tukitoimien avulla yrityksiä voitaisiin prosessissa tukea. I 4.0 ei liity pelkästään digitalisaatioon, vaan se edellyttää myös yrityksen liiketoimintamallien laajempaa kehittämistä. Kokoukseen liittyy myös yritysvierailu Terrafamella, missä I 4.0 mukaisia ratkaisuja on jo käytössä.

”Kainuussa on työvoimapula monilla toimialoilla. Automatisaation kehittäminen ja I4.0 tuomat laajemmat mahdollisuudet tuotannon tehostamiseen voivat osaltaan ratkaista työvoimapulaa ja mahdollistaa yritysten säilymisen, kasvamisen ja uusien sijoittumisen Kainuuseen. I4.0 onkin keskeinen teema Kainuun yritysten kehittämisessä”, Kainuun liiton aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas toteaa.

VTT:n tutkimuspäällikkö Katri Valkokari on analysoinut I4.0 tilaa kansallisesti. Suomessa on paljon erityisosaamista I4.0 hyödyntämisestä ja alaan perehtyneitä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita. Haasteena on saada yritykset paremmin hyödyntämään tätä osaamista. Valkokari esittelee kartoituksensa tuloksia tilaisuudessa ja kommentoi Kainuun yritysten esityksiä.

INNO PROVEMENT -projektista

Kainuun liitto on INNO PROVEMENT (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) Interreg Europe -rahoitteisen projektin yksi kumppani. Projektin pääpartneri on Unkarin talousministeriö, muut partnerit tulevat Tsekin tasavallasta, Kreikasta, Italiasta, Portugalista, Puolasta. Projektin kesto on 60 kuukautta, josta tämän rahoitusohjelman hankkeille tyypillistä aktiivisempaa suunnittelu- ja toteuttamisvaihetta (vaihe 1) on 36 kuukautta, ja seuraavat 24 kuukautta suunnitelmien toteuttamista ja seurantaa (vaihe 2). Projektin kokonaisbudjetti on 1 767 677 euroa ja Kainuun osuus 287 711 €. 

Suomessa Industry 4.0 tunnetaan myös teollistumisen neljännen aallon nimellä. INNO PROVEMENT -projekti koskee I 4.0 liittyvän tiedon, sovellusten ja käytäntöjen vahvistamista partnerialueilla, erityisesti pk-yritysten tukemista niin että ne voivat paremmin voittaa tematiikkaan liittyviä haasteitaan ja lisätä tätä kautta kilpailukykyään. Kainuun liitto vastaa projektissa I 4.0 tuomisesta perinteisille aloille kuten metalli, kaivannais-, ja puutuoteteollisuuteen

Kainuussa on paljon kokemusta TKI- ja koulutusorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä, josta luetellaan seuraavassa esimerkkejä. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston robotiikkahankkeessa (1.2.2016–31.3.2019) rakennettiin robotiikan opetus- ja oppimisympäristöjä kainuulaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä, parannettiin robotiikan ja automatisaation osaaamista sekä  parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun OredVR -projekti (1.1.2018–31.12.2019) lisää tietoa siitä, miten kaivosyhtiöt voivat käyttää virtuaalista ja lisättyä todellisuutta visualisoidakseen malmivarantoja erilaisille käyttäjäryhmille kaivostoiminnan arvoketjun eri vaiheissa. OredVR luo virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden alustan tätä tarkoitusta varten.

CSC:n Data-analytiikan kiihdyttämöprojektissa (1.5.2018–30.4.2020) kehitetään data-analytiikkaa, ns. big datan käyttöä ja tekoälyä modernin yrityksen keinoina saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja. Projektissa lisätään data-analytiikan hyödyntämistä kainuulaisissa yrityksissä ja luodaan yrityksille ja organisaatioille suoraviivainen prosessi, jonka kautta ne voivat nopeasti kokeilla data-analytiikan mahdollisuuksia. Edellä mainittuja hankkeita on rahoitettu Kainuun liiton hallinnoimasta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja niitä esitellään kokouksessa.

Inno provement logo

 

Lisätiedot

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...