Olet täällä

28.8.2019 - 8:48

Hallintopäällikön virka

Kainuun liitto ilmasta katsottuna
Kainuun maakuntahallitus julistaa haettavaksi Kainuun liitossa hallintopäällikön viran.

Tehtävänkuvaus
 

Hallintopäällikkö on liiton hallintopalvelujen vastuualueen päällikkö ja toimii hallintopalvelujen esimiehenä. Hallintopäällikkö vastaa kokonaisuutena liiton yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon asioiden hoidosta. Hallintopäällikölle kuuluu talousvastuu, sopimusten ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu, talouden seuranta sekä tietyt tilinpäätöskirjaukset. Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteerinä ja vastaa kokouspäätöksistä tiedottamisesta. Hallintopäällikkö toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Lisäksi osallistuu Kainuun kunta- ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä maakuntien väliseen yhteistyöhön ja edunajamiseen. Hallintopäällikkö kuuluu Kainuun liiton johtoryhmään.

Edellytettävä koulutus

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytettävä työkokemus ja kielitaito

Virkaan valittavalta edellytämme:
- riittävää työkokemusta hallinto-, talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta  sekä
- hyvää suomen kielen taitoa.

Viran täytössä arvostamme:
- esimieskokemusta
- sidosryhmäyhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä
- tehtävään soveltuvaa kielitaitoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
 

Hallintopäällikkö sijoittuu Kainuun liiton hallintopalveluihin. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk­sen (KVTES) mukaisesti.
Virka täytetään 01.01.2020 alkaen toistaiseksi.

Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanot­tamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Kainuun maakuntahallitukselle ja toimitetaan 12.09.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti osoitteessa: www.kuntarekry.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Hakuilmoitus julkaistaan Kainuun liiton ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Kunta-rekryssä, mol.fi -palvelussa, Kuntalehdessä ja Kainuun Sanomissa.

Lisätietoja virasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197.

Kajaanissa, 28.08.2019

Kainuun maakuntahallitus

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat