Olet täällä

12.11.2014 - 14:11

Hakukuulutus Kainuun kylille - hankerahoitusta pienimuotoisiin kylien kehittämishankkeisiin

Kainutlaatuinen kylätori
Uudenlaista, pienimuotoista hankerahoitusta Kainuun kylille on haettavana Kainuun liitosta. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään joulukuun puoleen väliin mennessä.

Kainuun liitto valitsee kokeiluluonteisesti Kainuusta enintään kolme kylää, joille kullekin voidaan osoittaa enintään 5 000 euroa liiton budjettivaroja kylän omista lähtökohdista toteutettavaan kylän elinvoiman parantamiseen. Valinta perustuu kylien vapaamuotoiseen hankehakuun, josta ilmoitetaan Kainuun liiton nettisivuilla (www.kainuunliitto.fi) ja tällä sähköpostikirjeellä. Hankkeet valitaan (viranhaltijapäätöksellä) seuraavilla kriteereillä:

  • hakijana on kainuulainen maaseudun rekisteröity yhdistys, joka ei ole ollut aktiivisten kehittämistoimenpiteiden kohteena viime vuosina;
  • hanke osuus täsmällisesti määriteltyyn tarpeeseen / ongelmaan;
  • hanke on konkreettinen ja toteutettavissa;
  • hanke synnyttää tuloksen, joka vaikuttaa kylään positiivisesti.

Haussa edellytetään (15.12.2014 mennessä) kyliltä tiivistä, noin kahden sivun mittaista, suunnitelmaa, josta ilmenee seuraavat asiat:

1. Aito tarve: kuvataan lyhyesti tausta ja perustelut hankkeelle.
2. Keskeiset toimenpiteet: mitä aiotaan tehdä ja miten konkreettisesti toimitaan; samalla on kuvattava myös kumppanuudet ja toiminnan jatkuminen avustuksen käyttämisen jälkeen.
3. Aikataulu: milloin toimenpiteet toteutetaan.

Avustuksesta puolet voidaan maksaa kylälle heti, sen jälkeen 40 % toteutuksen edistymisen mukaan ja viimeiset 10 % toteutuksen lopussa, kun on saatu selvitys avustuksen käytöstä. Kylät valitaan siis sellaisista taajamien ulkopuolisista kylistä, jotka eivät ole olleet aktiivisen kehittämistyön kohteena, mutta joissa on rekisteröity kyläyhdistys ja vahva motivaatio kokeilla uudenlaista kylän kehittämistä.

Kylien kokeiluluonteiseen kehittämiseen liittyen Kainuun liitto tukee myös Kainuun Nuotta ry:n sellaista kylien ja muiden toimijoiden verkoston rakentamista, jossa tavoitteena on kylillä yritystoiminnan kehittäminen yhteiseen asiakashankintaan ja palveluiden tarjontaan perustuen. Kainuun Nuotta siis tukee ja opastaa valittavia kyliä niiden kehittämistoiminnassa. Tavoitteena on, että toiminta ja kehittämistyö jatkuvat avustuksen käyttämisen jälkeen kylillä – entistä vahvempana ja omaehtoisempana.

Pienimuotoiset hankkeet tulee toteuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa, vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä. Kainuun liitto kokeilee kylien kehittämisessä poikkeuksellista, yksinkertaista ja paikallislähtöistä, menettelyä EU-ohjelmakauden vaihtuessa (kun maaseudun kehittämishankemuotoisessa rahoituksessa on katkos).

Kainuun liiton yhteyshenkilönä on aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, joka on kokeilun aikana yhteydessä valittuihin kyliin ja seuraa avustuksen käyttöä sekä tarvittaessa neuvoo etenemisessä. Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, puh. 044 410 0741 ja kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh. 044 7100 859 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 15.12.2014 klo 12 mennessä os. Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani tai sähköpostilla osoitteeseen kainuunliitto@kainuu.fi
 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat