Olet täällä

8.11.2019 - 16:46

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019

Juminkeko
– Kainuusta runolaulu Elävän perinnön kansallisessa luettelossa

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Ensimmäisellä kerroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Kainuusta Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on edustettuna yksi kohde eli runolaulu. Elävän perinnön Wikiluettelossa puolestaan on lisäksi körttiveisuu sekä hyvät käytännöt osiossa Ylä-Kainuun Tarinakartasto. Nyt uusia tahoja kannustetaan mukaan esittämään kohteita kansalliseen luetteloon!

Kansallista luetteloa kootaan osana Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Unescon sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä. Elävän perinnön Wikiluettelointi on osoittanut, että maamme monimuotoisten elävien perinteiden kirjon parissa toimii valtavasti ihmisiä. Wikiluetteloon on tullut ilmoituksia kaikkialta Suomesta eri aihealueilta.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Kansallisessa luettelossa ovat edustettuna seuraavat aihealueet: juhlat ja tavat, esittävät taiteet, musiikki ja tanssi, suullinen perinne, käsityötaidot, ruokaperinteet, pelit ja leikit sekä luonto ja maailmankaikkeus. Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä näillä aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.

Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Myös muilla elävän perinnön aloilla toimivilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida sähköisesti kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.

Lisätietoa sekä haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019 https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Elävän_perinnön_kansallinen_luettelo

Lisätietoja:

Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Mirva Mattila, Ylitarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila(at)minedu.fi, puh. 0295 33 0269

Muualla verkossa

Elävän perinnön wikiluettelo https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/
Tietoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta Suomessa www.aineetonkulttuuriperinto.fi
Unescon kansainväliset aineettoman kulttuuriperinnön luettelot (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) https://ich.unesco.org/en/purpose-of-the-lists-00807

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat