Olet täällä

13.4.2015 - 14:54

Haetaan kaksi korkeakouluharjoittelijaa

Kainuun liitto hakee kahta korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.6.–30.8.2015 tai sopimuksen mukaan.

Kainuun liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella ja vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä edistää suunnitelmien toteuttamista ja tekee rahoitus- ja rakennerahastolain mukaiset EU-ohjelmien suunnittelu- ja toimeenpanotehtävät. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella Kainuun liiton tehtävänä on toimia myös maakunnan suunnitteluviranomaisena, joka vastaa mm. maakuntakaavan laatimisesta.

Korkeakouluharjoittelijoiden tehtävinä on laatia itsenäisesti seuraavan sisältöisiä selvityksiä:

1. Aluekehitysyksikössä harjoittelija laatii Kainuun aluekehitystä kuvaavia ja palvelevia erikseen määriteltäviä taustaselvityksiä, tilastoaineistoja ja erilaisia kyselyjä sekä haastatteluja.

2. Alueidenkäyttöyksikössä harjoittelija laatii maakuntakaavan valmisteluun liittyviä erikseen määriteltäviä alueiden käyttöön liittyviä taustaselvityksiä.

Korkeakouluharjoittelijoilta edellytetään aluekehittämisen tuntemusta ja kykyä analysoida tilastoaineistoja, tehdä kyselyjä, esittää kyselyn tulokset taulukkoina ja diagrammeina sekä työstää raportteja itsenäisesti. Paikkatieto-osaaminen katsotaan eduksi.

Korkeakouluharjoittelijat työskentelevät Kainuun liiton tiloissa Kajaanissa, Kauppakatu 1. Palkkaus on KVTES:n mukaisesti noin 1 600 € kuukaudessa. (Ne hakijat, joille on myönnetty yliopiston tai vastaavan harjoittelutuki, ovat etusijalla hakijoita arvioitaessa.)

Kainuun liittoon osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 5.5.2015 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kainuunliitto@kainuu.fi tai osoitteeseen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja harjoittelupaikoista antavat

aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, heimo.keranen@kainuu.fi, puh. 044 4100 741 ja
suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, hannu.heikkinen@kainuu.fi, puh. 044 7100 864.
 

Uusimmat