Olet täällä

17.6.2015 - 16:21

EU-rahoitusta haettavana Kainuussa

Pohjois-Suomen maakuntien liitoilla ja ELY-keskuksilla on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Kainuun liitolla on toistaiseksi käytössä jatkuva haku.

Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista.

Toimintalinjat ovat:

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4, Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Valintakriteerit:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

 

Tarkemmat tiedot hakemisesta ja ELY-keskusten kautta haettavan ESR-toiminnan hakuajoista löytyy Suomen rakennerahasto-ohjelmien verkkosivustolta.

 

Uusimmat