Olet täällä

28.2.2019 - 16:27

EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa

Renforsin ranta
EU:n komissio julkisti keskiviikkona 27.2. Suomen maaraportit, joissa arvioidaan maan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita sekä esitetään näkemys, miten EU:n koheesiopolitiikkaa (aluekehityspolitiikkaa) tulisi kohdentaa tulevalla ohjelmakaudella 2021-2027.

EU:n tulevan kauden 2021-2027 politiikkaa on valmisteltu usean vuoden ajan. Paineita ja haasteita budjettivalmistelulle ovat asettaneet mm. maahanmuutto- ja turvallisuusasiat sekä Brexit-neuvottelut. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat pyrkineet vaikuttamaan EU:n koheesiopolitiikan (aluekehityspolitiikan) sisältöön ja rahoituksenjakomekanismiin, sillä EU:n kehittämisvaroilla (rakennerahasto- ja maaseutuohjelmavaroilla) on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnan, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiselle.

Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näkemykset T&K-toiminnasta, pk-yritysten kasvusta ja kilpailukyvyn kehittämisestä sekä digitalisaation edistämisestä vastaavat alueen koheesiopolitiikan valmistelussa muodostettua näkemystä. Myös sosiaalisen ulottuvuuden osalta komission suositukset ovat Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta hyvät.     

Komission näkemys pohjautuu Suomen taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin sekä maan alueiden välisiin kehityseroihin. EU-varoilla on ollut merkittävä rooli maakuntien nykyisen vireen ja kasvun saavuttamisessa.

Alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n liittymissopimuksessa tunnustettu erityisasema huomioidaan myös kansallisessa koheesiopolitiikan valmistelussa ja neuvotteluissa EU:n komission ja parlamentin kanssa.

Itä- ja Pohjois-Suomi on esittänyt valtioneuvostolle omaa rakennerahasto-ohjelmaa 2021-2027, että maan sisällä erilaistuvat toimintaympäristöt saavat riittävää huomiota.

Linkki raporttiin:

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-komissio-arvioi-suomen-taloudellisia-ja-sosiaalisia-haastei-2

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Nuorisofoorumi 2020
24.2.2020
Tänä vuonna Kainuun nuorisofoorumi järjestetään Kajaanissa, Lehtikankaan koululla, lauantaina 21.3.2020. Tapahtuman teemana on nuorten hyvinvointi ja osallisuus. Osallistuminen on ilmaista ja...