Olet täällä

10.4.2014 - 9:26

Ennakointitietoa Kainuun ennakointiportaalissa

kuiskintaa-logo
Kainuun ennakointiportaali, kuiskintaa.fi tarjoaa alueen kehittämisessä mukana oleville asiantuntijoille työkalun jakaa ja käyttää alueen kehityksen kannalta oleellista tietoa suunnittelutyössä ja päätöksenteon tukena.

Kuiskintaa.fi -portaalissa seurataan Kainuu-ohjelman, eli vuoteen 2035 tähtäävän maakuntasuunnitelman ja lyhyemmän aikavälin 2014- 2017 maakuntaohjelman toteutumista.

Ennakointi on tulevaisuuden kehitystä koskevan tiedon hakemista ja yhteisen näkemyksen tuottamista ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Kainuun liiton lakisääteisenä tehtävänä on koordinoida ennakointiyhteistyötä maakunnan alueella ja nykyaikaiset viestinnän sovellukset antavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä avoimesti, vuorovaikutteisesti ja laajassa yhteistyössä. Kuiskintaa-portaalin asiantuntija-artikkelit käsittelevät tulevia muutoksia Kainuussa monesta näkökulmasta, ja kenellä tahansa on mahdollisuus jättää oma kommenttinsa kyseiseen aiheeseen liittyen. Portaalin kautta saa tietoa tulevista kehittämisyhteistyön foorumeista, toimialakohtaisista muutoksista, väestön kehityksestä, kuntien tilasta, ympäristöstä, työllisyyden kehityksestä, osaamistarpeista, koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Sivustolla pohditaan trendejä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen ja skenaarioita, joihin eri päätökset ja toimenpiteet saattavat johtaa.

Sivusto on rakennettu Kainuun ennakointihankkeessa. Sivuille on kerätty tilastotietoa, julkaisuja ja tietoa alueen kehityksestä eri teemoissa. Lisäksi sivustolla on artikkeliosio, johon alueen eri alojen asiantuntijat kirjoittavat Kainuun tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Sivusto on vuorovaikutteinen, avoin ja muuttuva ennakoinnin ja seurannan työväline. Sivustoa ylläpitää Kainuun ennakointihanke 30.4.2015 saakka. Hankkeen jälkeen ylläpidosta vastaa Kainuun liitto. Sisällöntuotannosta vastaa Kainuun liitto, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun SOTE, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennykoulustuspalvelut AIKOPA, Kainuun ammattioppilaitos sekä Kainuun kunnat.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat