Olet täällä

21.8.2020 - 12:46

e-MOPOLI -projektin alueellisen sidosryhmäkokouksen tulokset

e-mopoli_meeting.jpeg
e-MOPOLI -projektin sidosryhmäkokouksessa 18.8. päivitettiin alueellista toimintasuunnitelmaa vaihtoehtoisten liikennemuotojen edistämiseksi ja sovittiin syksyn toimenpiteistä. Seuraavaksi tarkoitus on kytkeä Kainuun toimintasuunnitelma syvemmin sekä alueellisiin, kansallisiin että EU: n politiikan painopisteisiin ja keskustella rahoituksen mahdollisuuksista.

Kainuun liitto, Interreg Europe -hankkeen "e-MOPOLI" projektipartneri (PP6), järjesti alueellisen sidosryhmän (Regional Stakeholder Group) kokouksen 18.8.2020. Kokous, joka oli jatkoa aiemmille vastaaville kokouksille, pidettiin tällä kertaa verkossa.

RSG-kokouksen tarkoituksena oli keskustella tarkistetusta toimintasuunnitelmasta ja seuraavista toimenpiteistä. Keskusteluissa käsiteltiin tarkemmin Kainuun toimintasuunnitelman toimenpidettä 1 eli vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja koskevaa strategiaa jasen täydennettyjä seurantaindikaattoreita. Muutokset hyväksyttiin kokouksessa.

Perusteellisesti keskusteltiin myös toimenpiteestä 3 eli tutkimuksen painopisteistä. Tämä toimintasuunnitelman osa-alue on e-MOPOLI -projektin innoittama, mutta se ei liity suoraan hankkeen mukaiseen hyvien toimintatapojen siirtämiseen. Kaikille alueellisille sidosryhmille oli kuitenkin tärkeää säilyttää se toimintasuunnitelmassa. Toimenpide 3 on integroitu Kainuun RIS3 strategiaan, jota tarkistetaan parhaillaan. Strategiassa viitataan myös e-MOPOLI-projektiin.

Myös kaksi muuta tärkeää aihetta oli asialisalla, vaihtoehtoisen liikkuvuuden uusi poliittinen viitekehys ja syksylle 2020 Kainuussa suunnitteilla oleva laajennettu sidosryhmäkokous. 

- Kokouksessa keskusteltiin ns. Green Dealin -poliittisista painopisteistä, ja erityisesti kolme sen toimintalinjaoista herättivät suurta kiinnostusta soveltuen osiksi e-MOPOLI -hankkeen tukikelpoista hankesuunnitelmaa (kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen siirtymisen nopeuttaminen, puhtaan, kohtuuhintaisen ja turvallisen energian saatavuus sekä  teollisuuden mobilisoiminen puhtaaseen ja kiertotalouteen). Samoin kiinnostaviksi katsottiin kuusi strategista arvoketjua (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825).
- Syksylle suunnitellun laajennetun alueellinsen sidosryhmäkokouksen osalta sovittiin, että todennäköisesti tämäkin kokous pidetään, alkuperäisistä suunnitelmista poiketen, verkossa. Tarkoitus olisi kytkeä e-MOPOLI Kainuun toimintasuunnitelma syvemmin sekä alueellisiin, kansallisiin että EU: n politiikan painopisteisiin ja keskustella rahoituksen mahdollisuuksista.

RSG-kokoukseen osallistui tällä kertaa 10 henkilöä, jotka edustavat alueellisia sidosryhmiä seuraavasti:
- ELY Keskus (alueellinen ympäristö-, liikenne- ja työllisyyskeskus), ESR-vastuuhenkilö
- Kajaanin ammattikorkeakoulu
- Oulun yliopisto
- Loiste (yksityinen sektori, energiayritys)
- Kainuun Etu Oy (aluekehitysyhtiö)
- Kainuun liitto ( kokouksen järjestäjä)

Lisätiedot

Uusimmat