Olet täällä

8.8.2017 - 10:13

BRIDGES projekti kehittää metsäbiotaloutta

Bridge
Interreg Europe rahoitteisessa Bridges -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen. Toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, joka arvioidaan ja toteutetaan hankkeen aikana.

Kainuun Etu koordinoi Interreg Europe -rahoitteista Bridges -hanketta, jossa Kainuun liitto on kumppanina mukana. Hankkeen toteutusaika on viisi vuotta, 2016 – 2021, ja sen kokonaisbudjetti reilut kaksi miljoonaa, josta Kainuuseen kohdistuu hieman yli 500 000 euroa. Hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla.

Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen. Hankkeessa on laadittu kartoitukset mukana olevien alueiden innovaatiotoiminnasta. Kartoituksen perusteella Kainuun metsäbiotalouden kehittämisen kohteiksi valittiin kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus, luonnontuoteala sekä biopolttoaineet, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. 

Kainuun metsäbiotalouden kehittämisen kohteet

Kuva: Kainuun metsäbiotalouden kehittämiskohteet.

Näiden toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, jossa määritellään niiden kehittämisen kohteet ja tavoitteet. Toimintasuunnitelma arvioidaan ja toteutetaan hankkeen viisivuotisen elinkaaren aikana.

BRIDGES (Bridging Competence Infrastructure Gaps and Speeding Up Growth and Jobs Delivery in Regions) -hankkeeseen osallistuu yhdeksän organisaatiota seitsemältä Euroopan alueelta, joilla kullakin on omat, hankkeen kokonaistavoitetta tukevat tavoitteensa. Suomesta hankkeessa on mukana Kainuun lisäksi Uusimaa. Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioissa on mainittu biotalous yhtenä kehittämisen kohteena. Hankkeen käytännön työtä alueilla ohjaavat alueelliset sidosryhmätiimit. Kainuun metsäklusteriryhmän ympärille on rakennettu Kainuun sidosryhmätiimi ja sen alaisuudessa toimii neljä edellä mainittuihin metsäbiotalouden kehittämisen kohteisiin keskittyvää alatyöryhmää.

Hankealueiden innovaatiokarttoja ja mahdollisia rahoituslähteitä koskeva raportti (BRIDGES Innovation Maps capitalisation report) on valmistunut kesäkuussa. Raportti tarjoaa monipuolisen tietokannan ja menetelmät, joilla tuetaan hankkeen toimintasuunnitelmien laatimista. Englanninkielinen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivulla. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ninetta Chaniotou, Kainuun Etu
BRIDGES -hankkeen englanninkieliset verkkosivut: http://bridgesproject.eu 
BRIDGES -hankkeen englanninkielinen Facebook –sivu: www.facebook.com/bridgesinterreg

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat