Olet täällä

1.4.2019 - 8:48

Biojalostamon kokonaistuotos Kainuuseen 720 miljoonaa euroa vuodessa

" "
KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon suunnitteleman biojalostamon käytön aikainen kokonaistuotos Kainuuseen olisi 720 miljoonaa euroa vuodessa sisältäen kerrannaisvaikutukset.

Suomen tasolla kokonaistuotos olisi lähes miljardin, 965 miljoonaa euroa vuosittain. Verotuloja biojalostamo tuottaisi käyttöaikana kuntatalouteen noin 9,5 miljoonaa euroa vuosittain. Rakentamisen aikainen kokonaistuotos arvioidaan olevan 310 miljoonaa euroa vuodessa.

Biojalostamon rakentamisen ajan (2 vuodessa) työllisyysvaikutus Kainuuseen olisi yhteensä 1500 henkilötyövuotta. Kerrannaisvaikutuksineen tehtaan tuotannon ajalta vaikutus vuosittain olisi 1190 henkilötyövuotta.

Kainuun liitto ja Paltamon kunta ovat tilanneet selvityksen biojalostamon taloudellisista vaikutuksista, selvityksen on laatinut Pöyry Finland Oy. Tulosten perusteella biojalostamohankkeen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä sekä maakunnan että Suomen näkökulmasta. Eniten työllisyyttä biojalostamo luo metsätalouteen, kuljetukseen ja kauppaan. Hanke lisää merkittävästi puunkorjuuta alueelta ja metsätyösektorin koulutustarvetta.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen pitää biojalostamoinvestoinnin toteutumista Kainuulle erittäin merkittävä alueen väestö- ja talouskehityksen kannalta. Kainuussa on vireillä useita tuotannollisia investointihankkeita, joista KaiCell on työllisyysvaikutuksiltaan merkittävin. Vaikka tehdas työllistäisi suoraan noin 160 henkeä, toiminnalla olisi laajat, koko maakuntaan ja laajemminkin ulottuvat vaikutukset metsätaloudessa, kuljetuksissa ja alihankinnoissa. Työtulojen kautta alueen ostovoima paranisi ja vaikutukset kauppaan ja palveluihin olisivat merkittävät ainakin Kajaanin seudulla. Myös Kainuun väestökehityksen ennusteet menevät uusiksi kun hanke toteutuu.

Paltamon kunta pitää KaiCell Fibers Oy:n biojalostamohanketta Paltamon ja koko maakunnan kannalta erittäin tärkeänä. Toteutuessaan  tehtaasta tulisi Paltamon suurin työllistäjä ja hyödyt kunta- ja aluetaloudelle olisivat merkittävät. Hankeen tueksi ja alueellisen hyödyn varmistamiseksi on syytä perustaa maakunnallinen yhteistyöfoorumi, toteaa Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi.
 

Liitteet

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat