Olet täällä

25.5.2018 - 13:56

Barentsin alueneuvoston julkilausuma viisumivapautta koskien

Barents Regional Council in Rovaniemi 2018
Barentsin alueneuvosto (BRC) kokoontui 24. toukokuuta 2018 Suomen Lapissa, Rovaniemellä, Norjan Finnmarkin toimiessa yhteistyön alueellisena puheenjohtajana.

Julkilausuma (epävirallinen käännös)

Barentsin jäsenalueilla on merkittävä määrä yhteisiä ominaispiirteitä, jotka edustavat sekä haasteita että mahdollisuuksia paikalliselle ja alueelliselle kehitykselle ja yhteistyölle. Muihin sirkumpolaarisiin arktisiin alueisiin verrattuna Barentsin alue on merkittävän erilainen, sillä se on vahvasti kehittynyt ja asuttu alue, vaikkakin samanaikaisesti harvaanasuttu, pitkien välimatkojen alue. Elävien, kestävästi kehittyvien yhteisöjen olemassaolon ja taloudellisen toiminnan turvaaminen Barentsin alueella on olennaisen tärkeää.

Alueneuvosto tunnustaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella tehdyn työn merkityksen priorisoiduilla kestävän kehityksen ja nuorisoyhteistyön aloilla. Luulajassa järjestetyn Barentsin nuorisokonferenssin (Barents Youth Conference) puitteissa nuorison edustajat korostivat työvoiman liikkuvuuden, sujuvien liikenneyhteyksien, työmahdollisuuksien, vaihto-ohjelmien, elämänlaadun sekä yhteisöjen vetovoimaisuuden olevan nuorille tärkeimpiä tekijöitä jäädä asumaan Barentsin alueelle.

Barentsin yhteistyö on pysynyt avoimena yhteistyöfoorumina kansainvälisistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Jo satojen toteutettujen kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi Barentsin yhteistyö toimii merkittävänä keskustelufoorumi yhteisten haasteiden käsittelylle ja niiden ratkaisujen löytämiselle esimerkiksi seuraavilla aloilla: pelastustoiminta- ja valmiusyhteistyö, liikenne, terveys, koulutus, ilmastonmuutos ja liiketoiminnan kehittäminen. Näin laaja yhteistyön kirjo edellyttää tiivistä yhteistyötä ja kontakteja yli Venäjän Federaation, Ruotsin, Norjan ja Suomen rajojen.

Täten Alueneuvosto toteaa viisumivapaan liikkumisen tarpeelliseksi Barentsin alueen asukkaille. Viisumivapaus Barentsin alueella vahvistaisi samalla Barentsin identiteettiä sekä Barentsin alueen väestön yhteyttä ja sitoutuneisuutta. Se edistäisi työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kontakteja Barentsin alueella asuvien ihmisten välillä.

Vuosi 2018 merkitsee tämän ainutlaatuisen kansallisen ja alueellisen yhteistyön 25 –vuotisjuhlavuotta, ja viisumivapaus Barentsin alueella edistäisi kansalaistenvälisen yhteistyön toteuttamista yhteisten rajojemme ylitse. Se antaisi lisäksi hyvän esimerkin muille maailman alueille vahvan ja tehokkaan alueidenvälisen yhteistyön merkityksestä aluekehitykselle ja vauraudelle harvaanasutuilla alueilla.

Alueneuvosto rohkaisee täten asiaankuuluvia viranomaisia jatkamaan ratkaisujen etsimistä viisumivapauden saavuttamiseksi Barentsin alueella. Ensiaskel voisi olla 72 tunnin viisumivapauden käyttöönotto Barentsin alueella. Tätä voisi soveltaa tärkeissä tapahtumissa, kuten Barents Games urheilutapahtumissa, joihin osallistuu 1000 nuorta koko Barentsin alueelta; korkean tason tapahtumissa, jotka edistävät Barentsin yhteistyötä, kuten Barents Davos –konferenssin järjestäminen tai Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlatapahtumassa vuonna 2020.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat