Olet täällä

20.10.2016 - 0:00

Barentsin alueen yhteistyöfoorumi Helsingissä 8.12.2016

BCF Banner
Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttivat syksyllä 2016 kyselyn löytääkseen ratkaisuja, jotka voivat auttaa ylittämään yhteistyöaloitteiden edistymistä haittaavia esteitä ja aktivoidakseen toimijoita Barentsin alueella. Kyselyn tuloksia käsitellään ja jalostetaan edelleen Helsingissä 8. joulukuuta 2016 järjestettävässä Barents Forumissa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on käynnissä.

Tilaisuuden tausta

Barentsin alueellinen yhteistyö on kehittymässä myönteisesti ja sen merkitys Barentsin alueen väestölle on yhä tärkeämpi. Paikalliset kehittämistarpeet ja henkilösuhteet korostuvat rajat ylittävässä yhteistyössä, eivätkä kansainvälisen politiikan suhdanteet ulotu niihin.  Siksi yksi Kainuun BRC puheenjohtajuuskauden 2015–2017 tärkeä tavoite on edistää Barentsin ja Arktisten alueiden keskinäistä kanssakäymistä ja edistää yhteistyötä alueen asukkaiden, alueellisten toimijoiden ja erilaisten yhteistyöfoorumien kesken.

Vuonna 2015 toteutetussa tutkimuksessa koskien Barents yhteistyön rahoitusta (linkki Ulkoministeriön raporttiin) yksi tunnistetuista ongelmista oli riittämätön rahoitus hankevalmistelua sekä pieniä projekteja ajatellen. Lisäksi Barentsin alueella toimivilla eri rahoitusohjelmilla on kullakin omat painopisteensä, jotka eivät aina sovi yhteen keskenään. Esimerkiksi kulttuuri on yksi teemoista Karelia ENI CBC -ohjelmassa, mutta ei monissa muissa rahoitusohjelmissa. Lisäksi kukin rahoitusohjelma kattaa eri maantieteellisen osan Barentsin alueesta, eivätkä ohjelmien toiminta-alueet aina osu yhteen hankkeiden tarpeita ajatellen.

Tärkeimmät EU: n rahoitusohjelmat Barentsin alueella ovat Kolarctic CBC ja Karelia CBC. Myös Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelmaa (NPA), Interreg North ja Interreg Itämeri -ohjelmia voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden EU-rahoituslähteinä EU Barentsin alueella.

Kainuun liitto Barentsin alueneuvoston nykyisenä puheenjohtaja-alueena, yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa, toteutti syksyllä 2016 kyselyn syventääkseen ymmärrystä edellisessä tutkimuksessa havaituista ongelmista. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja, jotka voivat auttaa ylittämään yhteistyöaloitteiden edistymistä haittaavia esteitä ja aktivoida mahdollisimman paljon eri toimijoita Barentsin alueella. Kyselyn tulokset julkistetaan ja niitä jatkojalostetaan Barents Forumissa Helsingissä 8.12.2016. Foorumi toimii myös strategisten kumppanuuksien luomisen alustana.

Barents Forum Helsingissä 8.12.2016

Aika: 8.12.2016
Paikka: Helsinki, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A

Ilmoittautuminen on auki 2.12. asti ja matchmaking alkaa 14.11.
Kannustamme osallistujia rekisteröitymään ajoissa saadakseen mahdollisimman paljon arvoa partnerointiosioista.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa:

Anastasia McAvennie
T & K-koordinaattori
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
 anastasia.mcavennie@kamk.fi
+358 44 715 7084

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat