Olet täällä

26.5.2015 - 14:20

Barents tarjoaa mahdollisuuksia kainuulaisille

Pohjoisen alueen merkitys kasvaa seuraavien vuosien aikana myös Kainuun kannalta. Yksistään Barentsin alueella arvioidaan olevan hankesuunnitelmia noin 140 miljardin euron arvosta. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen löytyy myös kainuulaisille yrityksille. Lisää potkua yhteistyöhön tuo myös Kainuun tuleva puheenjohtajuuskausi Barentsin alueneuvostossa (BRC).

Kainuun tuleva puheenjohtajuus Barentsin alueneuvostossa

Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuuskausi on siirtymässä Arkangelista Kainuuseen vuosiksi 2016-2017. Kainuu laatii puheenjohtajuuskaudelleen oman ohjelman, joka julkistetaan  13.-15.10.2015 Oulussa pidettävien BEAC-kokousten yhteydessä. Käytännössä Kainuun puheenjohtajuus alkaa tammikuussa 2016.

Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 18.5.2015 nimennyt Kainuun puheenjohtajakaudelle alueneuvoston puheenjohtajaksi Timo Korhosen ja hänen varajäsenekseen Raimo Piiraisen. Aluekomiteaan nimetään varsinainen jäsen ja varajäsen Kainuun liitosta.

Barentsin yhteistyön rakenteista

Barentsin Euro-Arktinen Neuvosto (BEAC) perustettiin vuonna 1993 Kirkkoniemen julkistuksen myötä. BEAC kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Puheenjohtajuus kiertää Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän kesken kahden vuoden jaksoissa. Menossa olevalla puheenjohtajuuskaudella puheenjohtajuus on Suomella.

Samaan aikaan Barentsin Euro-Arktisen Neuvosto kanssa perustettiin Barentsin alueneuvosto (Barents Regional Council, BRC). Alueneuvoston tavoitteena on BEAC:n tavoin tukea ja edistää Barentsin alueen kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuus vaihtuu 13 jäsenalueen kesken joka toinen vuosi. Menossa olevalla puheenjohtajuuskaudella puheenjohtajuus on Venäjän Arkangelissa. Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii aluekomitea (Barents Regional Committee, RC). Se vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä. Komitea valmistelee alueneuvoston kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Se koostuu jäsenalueiden virkamiehistä. Kainuun liiton edustajina alueneuvostossa ja –komiteassa ovat toimineet maakuntajohtaja Pentti Malinen ja suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen. Myös alkuperäiskansojen edustaja on mukana sekä aluekomiteassa että alueneuvostossa.

Barentsin Euro-Arktisen Neuvoston verkkosivut (englanniksi)

Apua kainuulaisyrityksille

Barentskeskus Rovaniemellä toimii pohjoissuomalaisten (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) Barents-osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana pääasiallisesti elinkeinoelämälle. Se kokoaa alueen osaamisen ”yhden luukun” –periaatteella toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Barentskeskus on voittoa tuottamaton match-maker, palvelun tarjoajan ja palvelun tarvitsijan yhteen saattaja, organisaatio. Barentskeskus hankkii, kokoaa, luo ja jalostaa tietoa Barentsin Euroarktiselta alueelta elinkeinoelämän, koulutuksen ja hallinnon erityistarpeisiin. Se on aktiivisesti mukana koulutus, tutkimus ja T&K toiminnassa. Barentskeskus ei hallinnoi projekteja tai hankkeita.

Myös kuntien omistama kehitysyhtiö Kainuun Etu Oy on roolinsa mukaisesti mukana tukemassa kainuulaisyritysten ponnisteluja Barentsin alueen liiketoimissa. Tiistaina 26.5.2015 järjestetty tilaisuus "Kasvun pohjoinen ulottuvuus" on tuonut useita asiantuntijoita luennoimaan Kajaaniin ja antamaan pontta yritysten suunnitelmille. Maakuntajohtaja Pentti Malinen piti tilaisuudessa avauspuheenvuoron.

Selvitysmies Paavo Lipposen raportin Pohjoinen tahtotila - Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun antamista suosituksista on tulkittavissa, että alueellisten kehittämisyhtiöiden rooli on tulevaisuudessa ennestään vahvistumassa Arktisessa yhteistyössä.

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Pentti Malinen tai suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Pentti Malisen blogikirjoitus "Kestävää kasvua pohjoisesta! Hallitusohjelmasta toimenpiteiksi"

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat