Olet täällä

8.12.2017 - 13:17

Aluekehitysjohtajan virka

Kainuun liitto
Kainuun liitossa julistetaan haettavaksi aluekehitysjohtajan virka.

Tehtävänkuvaus

Aluekehitysjohtaja vastaa Kainuun liiton aluekehitys ja elinkeinot -vas­tuu­alu­een ohjelmatyöstä, toiminnasta ja sen kehittämisestä. Teh­tä­viin kuuluvat maakuntasuunnitelma- ja ohjelmatyö, kansallisen ja EU:n aluepolitiikan toteutuksen edistäminen, edunvalvonta ja kan­sain­vä­lis­ten asioiden hoitaminen.

Edellytettävä koulutus

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytettävä työkokemus

Virkaan valittavalta edellytämme:

  • vahvaa ja monipuolista käytännön kokemusta aluekehitystyöstä
  • kansallisten ja EU:n kehittämis- ja rahoitusinstrumenttien tun­te­mus­ta
     

Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa eng­lan­nin ­kie­len taitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yh­teis­työ­tai­to­ja.

Kielitaito

Virkaan valitulla tulee olla hyvä suomen kielen taito, jota vir­ka­suh­teen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Aluekehitysjohtaja sijoittuu Kainuun liiton aluekehitys ja elinkeinot -vas­tuu­alu­eel­le. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kun­nal­li­sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mu­kai­ses­ti.

Virka täytetään 01.03.2018 alkaen toistaiseksi.

Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen osoitetaan Kainuun maakuntahallitukselle ja toimitetaan 02.01.2018 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry -järjestelmässä tai kirjallisesti osoit­tee­seen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Lisätietoja virasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238.

 

Kajaanissa, 08.12.2017

Kainuun maakuntahallitus

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat