Olet täällä

9.2.2018 - 10:49

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushaku avattu

Kehittämis- ja suunnittelutyöryhmä, Pixabay, CC0 Creative Commons
Kainuun liitto avaa kansallisen AIKO-rahoituksen vuoden 2018 määrärahan haun. Rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella toteutetaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Kainuun liiton rahoitushaku Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitukselle

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide. Kainuussa AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Kainuun aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut. Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Viimeisen ohjelmavuoden 2018 osalta innovaatiot ja kokeilut –rahoituksen (AIKO) osalta käynnistetään teemahaku. Hakemuksia voi olla kokoluokaltaan kahdenlaisia:

1. Alueen innovaatio- ja kokeiluhankkeet voivat olla kokoluokassa 10.000 – 30.000 euroa (josta tuen osuus enintään 70 %). Hakijalta edellytetään rahallista omarahoitusosuutta. Toteutusaikaa on 31.3.2019 saakka. Hakuaika päättyy perjantaina 9.3.2018 klo 15.00. Mikäli rahoitusta on jäljellä, päätöksiä tehdään hakemusten saapumisen mukaan myös hakuajan ulkopuolella.

2. Pienemmät kokeilu- ja valmisteluhankkeet ovat enintään 10.000 euron suuruisia (josta tuen osuus enintään 70 %). Hakijalta edellytetään rahallista omarahoitusosuutta. Toteutusaikaa on 31.3.2019 saakka. Hakuaika päättyy perjantaina 9.3.2018 klo 15.00. Mikäli rahoitusta on jäljellä, päätöksiä tehdään hakemusten saapumisen mukaan myös hakuajan ulkopuolella.

Teemat:

•   Kainuun kärkialojen (kaivannaistoiminta, matkailu, biotalous ja teknologiateollisuus) kehittäminen ja vahvistaminen kansainvälistymisen, digitalisaation tai tai jonkun muun maakuntaohjelman mukaisen kehittämistoimen avulla. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut.

Hanketyyppinä on yhden toteuttajan hanke tai yhteishanke.  Hankkeen kustannusmalli on ensisijaisesti flat rate 24 %, mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi tulla myös rahoitetuksi. Hankkeen AIKO-tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Kainuun liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta).

Hakulomake ja ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.kainuunliitto.fi/tehtavat/kehittamisrahoitus/rahoituksen-hakeminen

Hakemus liitteineen toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä Kainuun liiton kirjaamoon (Kauppakatu 1, 87100 Kajaani). Lisäksi hakulomake (exel versio) tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen hankejarahoitus@kainuu.fi

Lisätietoja ja ohjeita hakemisesta: Heikki Immonen EU-hankekoordinaattori, puh: 044-7974273, s-posti: heikki.immonen@kainuu.fi

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut Kainuun matkailun ja kulttuurin pitkää kasvukautta lähes...