Olet täällä

7.5.2019 - 14:08

Ajoitus ratkaisee - asioihin pitää vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa

" "
Kainuun liiton, kuntien ja muiden aluekehitystoimijoiden yhteinen kokous edunajamisesta pidettiin Kajaanissa 6.5.2019.

Tilaisuudessa keskusteltiin rakentavan kriittisesti edunajamisen teemoista ja toimintatavoista. Molempiin toivottiin priorisointia ja terävöittämistä. Edunajamisen kohteet on valikoitava ja jäsenneltävä nykyistä paremmin. On tuotava selkeästi esille muutama teema, joihin halutaan vaikuttaa. Edunajamiseen pitää saada mukaan laskelmia ja konkretiaa eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksista. On selkiinnytettävä sitä, kuka koordinoi edunvalvontaa Kainuussa. Kainuulaiset kansanedustajat ovat avaintoimijoita ja yhteys heihin tärkeä. Myös muut Oulun vaalipiirin kansanedustajat tulee saada puolustamaan Kainuun etuja. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien avulla alueen kansanedustajat voidaan sitouttaa entistä tehokkaammin toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Neuvottelukuntien asemaa pitää vahvistaa.

Keskustelussa nousi esille useita kriittisiä teemoja, joissa Kainuun ääni pitää saada kuuluviin. Näitä olivat esimerkiksi kuntien valtionosuusuudistus, monialaisen ELY:n edelleen kehittäminen ja säilyttäminen, kainuulaisten toimijoiden yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen tai monipaikkaisuuden edistäminen ja mahdollistaminen. Maakunnallinen lapsipolitiikka esitettiin yhdeksi edunvalvonnan teemaksi.

Osaavan työvoiman saatavuus on Kainuulle kohtalon kysymys. Sitä ratkaisemaan Kainuussa on laadittu valtioneuvoston ja maakunnan yhteinen siltasopimus. Tulevaan hallitusohjelmaan pitää saada lisää resursseja siltasopimusten toteuttamiseen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen toimi tilaisuuden puheenjohtajana. Lopuksi sovittiin, että Kainuun liitto laatii muistion ja sen perusteella toimenpide-esityksen maakuntahallitukselle Kainuun edunvalvonnan kehittämiseksi

Kokouksen aineisto on luettavissa sivulla https://www.kainuunliitto.fi/kokous-652019

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat