Olet täällä

3.5.2018 - 12:41

3h junayhteyden kehittäminen Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin

Liikenneyhteydet
Allekirjoittaneet esitämme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriölle, että Liikennevirasto yhdessä pääkaupunkiseudun, Porvoon ja maakuntaliittojen kanssa ryhtyy selvittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden vaikutuksia ja kannattavuutta tavoitteena 3 h junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin.

Allekirjoittaneet maakuntaliitot, kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit esitämme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriölle, että Liikennevirasto yhdessä pääkaupunkiseu- dun, Porvoon ja maakuntaliittojen kanssa ryhtyy selvittämään Helsinki-Vantaan lentoase- man kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden vaikutuksia ja kannattavuutta tavoit- teena 3 h junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Suora junayhteys päälentoasemal- le on poikkeuksellisen tärkeä hanke Itä-Suomen ja koko maan kannalta.

Pidämme parhaimpana vaihtoehtona linjata tulevaisuuden nopea yhteys Helsingistä Pieta- riin lentokentältä Porvoon ja Kouvolan kautta. Tästä linjauksesta käytämme nimeä ITÄRATA jatkossa.

Helsinki-Pietari -esiselvityksestä ja siihen liittyvästä Lahti-Mikkeli tarkastelusta ilmenee, että Kouvola-vaihtoehto on kansantaloudellisesti ja ympäristön kannalta edullisin ratkaisu. Se tukee parhaiten tasapainoista aluekehitystä ja useamman maakunnan saavutettavuutta. Linjaus on elintärkeä Itä-Suomen asukkaille ja teollisuudelle sekä erityisesti matkailu- ja muille palveluelinkeinoille. Nopea junayhteys Helsinkiin ja Pietariin tukisi merkittävästi itäsuomalaisten matkailukohteiden (Saimaa, Tahko, Koli, Vuokatti) vetovoimaa ja niihin tehtäviä työllistäviä investointeja.

Rakentamalla yksi lyhyempi uusi nopea itärata (112 km) saavutetaan kaksi tärkeää päämäärää yhdellä kertaa: Savon ja Karjalan ratojen junayhteys Helsinkiin nopeutuu tuntuvasti ja samalla koko Itä-Suomi Kainuuta myöten pääsee yhdellä vaihdolla myös nopeasti Pietariin ja päinvastoin. Itä-Suomen kaupunkien (Kajaani, Iisalmi, Kuopio, Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Kouvola, Joensuu, Savonlinna, Imatra, Lappeenranta) saavutettavuus junalla on merkittävästi heikompi kuin Länsi-Suomen. Tästä johtuen Itä-Suomen kysyntäpotentiaali ei realisoidu täysmääräisesti junaliikenteeseen. Henkilöautoliikenteen ja lentoliikenteen osuus on huomattavasti suurempi kuin vastaavilla etäisyyksillä Länsi-Suomessa. Nopean Itäradan myötä Itä-Suomen kaupunkien saavutettavuus suhteessa Helsinkiin on suhteessa tasa-arvoisempi ja samalla saavutetaan ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteita. Itä-Suomessa on seutukaupunkeja, joissa sijaitsee suuria kansainvälisen vientiteollisuuden keskittymiä. Näiden yhteydet lentoasemalle paranisivat myös merkittävästi.

Helsinki-lentokenttä-Porvoo-Kouvola itärata on mahdollista tulkita osaksi Scandinavian - Mediterranean ydinverkkokäytävää. Tämä mahdollistaa EU:n CEF-rahoituksen, jonka osalta Suomella on tavoitteena parempi saanto tulevaisuudessa.

Viranomaisten – ministeriöt mukaan lukien - on aktiivisesti edistettävä maakuntakaavojen toteutumista. Siksi niihin ei tulisi sisällyttää hankkeita, joiden toteuttamiseen ei tosiasiassa olla valmiita sitoutumaan. Itä- ja Etelä-Suomen alueella on maakuntakaavoissa varauduttu kolmeen linjaukseen: Lahti-Mikkeli, lentokenttä-Porvoo-Kouvola ja lentokenttä-Porvoo- Luumäki. Näiden osalta tulee linjata, mitä edistetään ja mistä voidaan luopua.

Liikennejärjestelmän kehittämistä koskevien johtopäätösten tulee perustua avoimeen ja demokraattiseen päätöksentekoon. Siihen tuleva 10-12 vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelma sopii parhaiten. Esitämme, että LVM huomioi esityksemme 3 h juna Kuopio-Helsinki ja Joensuu-Helsinki palvelutasosta liikennejärjestelmäsuunnitelmaansa.

Yhteistyöterveisin

Matti Viialainen                                        Pentti Mäkinen                                          Pentti Malinen

maakuntajohtaja                                      maakuntajohtaja                                        maakuntajohtaja

Etelä-Karjalan liitto                                   Etelä-Savon maakuntaliitto                     Kainuun liitto

Risto Poutiainen                                        Marko Korhonen                                      Marita Toikka

maakuntajohtaja                                      maakuntajohtaja                                       kaupunginjohtaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto           Pohjois-Savon liitto                                   Kouvolan kaupunki

Jarmo Pirhonen                                         Kari Karjalainen                                       Timo Halonen

kaupunginjohtaja                                     kaupunginjohtaja                                     kaupunginjohtaja

Kuopion kaupunki                                   Joensuun kaupunki                                  Mikkelin kaupunki

 

Kimmo Jarva                                             Rami Hasu                                                 Jarmo Ronkainen

kaupunginjohtaja                                     kaupunginjohtaja                                     kaupunginjohtaja

Lappeenrannan kaupunki                      Imatran kaupunki                                    Iisalmen kaupunki

 

Hannu Tsupari                                          Ulla Nykänen                                            Janne Laine

kaupunginjohtaja                                     vs. kaupunginj htaja                               kaupunginjohtaja

Varkauden kaupunki                               Pieksämäen  kaupunki                           Savonlinnan kaupunki

 

Jukka-Pekka Ujula                                   Jari Tolonen                                               Arto Nykänen

kaupunginjohtaja                                     kaupunginjohtaja                                     toimitusjohtaja

 

Porvoon kaupunki                                    Kajaanin kaupunki                                  Savon Yrittäjät ry.

Mirja Haavikko                                         Jami Holtari                                               Merja Blomberg

toimitusjohtaja                                         toimitusjohtaja                                        toimitusjohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät ry.                         Etelä-Karjalan Yrittäjät ry.                     Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry.

Anu Tervonen                                           Markku Mikkola                                      Mika Peltonen

toimitusjohtaja                                         puheenjohtaja                                         toimitusjohtaja

Kainuun Yrittäjät ry.                                Kouvolan yrittäjät ry.                              Etelä-Karjalan kauppakamari

 

Matti Vuojärvi                                          Teppo Leinonen                                        Silja Huhtiniemi

toimitusjohtaja                                         toimitusjohtaja                                         toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan kauppakamari           Etelä-Savon kauppakamari                   Kuopion alueen kauppakamari

 

JAKELU:            

pääministeri Juha Sipilä

ulkoministeri Timo Soini

ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

oikeusministeri Antti Häkkänen

sisäministeri Kai Mykkänen

puolustusministeri Jussi Niinistö

valtiovarainministeri Petteri Orpo

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä elinkeinoministeri Mika Lintilä

työministeri Jari Lindström

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksen pj. kansanedustaja Markku Eestilä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Juho Eerola

Heli Järvinen

Anneli Kiljunen

Jukka Kopra

Hanna Kosonen

Suna Kymäläinen

Jani Mäkelä

Sirpa Paatero

Markku Pakkanen

Satu Taavitsainen

Lenita Toivakka

Ari Torniainen

Kaj Turunen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Sari Essayah

Hannakaisa Heikkinen

Hannu Hoskonen

Kimmo Kivelä

Kari Kulmala

Seppo Kääriäinen

Krista Mikkonen

Riitta Myller

Merja Mäkisalo-Ropponen

Pentti Oinonen

Sari Raassina

Eero Reijonen

Markku Rossi

Matti Semi

Oulun vaalipiiristä Kainuun edustajat

Marisanna Jarva

Timo Korhonen

Eero Suutari

 

Mikaela Nylander Uudenmaan liitto,  Kymenlaakson liitto

LIITE:                  Diaesitys

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat