Olet täällä

27.6.2018 - 8:51

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnos nähtäville

Maakuntakaava 2030
Maakuntahallitus asettaa Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksen tutustuttavaksi ja pyytää siitä palautetta 27.6.–31.8.2018.
Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Tarkistamisessa käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Kainuun maakuntakaavassa 2030 osoitettavat uudet kaavaratkaisut voimaan tullessaan kumoavat tai muuttavat osin Kainuun maakuntakaava 2020:n kaavaratkaisuja. Kainuun maakuntakaava 2030 sisältää lisäksi teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.
 
Maakuntahallitus asettaa Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksen nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 
Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 27.6.–31.8.2018 ja siihen on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen
sekä Kainuun kuntien virastoissa niiden aukioloaikana. Kainuun liiton virasto on avoinna ma–pe klo 8.00-15.00. (Huom. Virasto on suljettu 9.–27.7.2018 välisen ajan).
 
Kainuun maakuntakaavan 2030 luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina viimeistään perjantaina 31.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI tai sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi
 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat