Olet täällä

Ainutlaatuinen bioekosysteemi syntyy Paltamoon

Paltamoon suunnitellaan Kainuun biotuotetehdasta. Sijaintipaikaksi valikoitui Kylänpuron teollisuusalueeseen liittyvä alue vt 22:n varrella, josta on erinomaiset logistiset yhteydet maanteitse ja rautateitse. Paltamon kunta on hankkinut omistukseensa tarvittavat maa-alueet, jotka biotuotetehdas ja sen ympärille syntyvä ekosysteemi tarvitsee.

Tehdashanketta vie eteenpäin Kaicell Fibers Oy. Toteutuessaan tehdas tarjoaa töitä rakennusvaiheessa parhaimmillaan n. 1 500 henkilölle.  Biotuotetehdas työllistää suoraan noin 200 henkilöä ja välillisesti noin 1 000. Tehtaan suorat ja epäsuorat vaikutukset piristävät Kainuun elinkeinoelämää merkittävästi. Kainuun kannalta tärkeää olisi puun jalostusasteen merkittävä nousu ja varsinkin kuitupuun kysynnän kasvaminen.

Paltamon kunta on aktiivisesti mukana ja luo edellytyksiä tehdashankkeen toteutumiselle maankäytön ja kaavoituksen osalta sekä kehittää yritysten toimintaympäristöä kehittämishankkeen avulla. Bioekosysteemin kehittämishankkeessa tehdään biotuotetehtaan teknistaloudellinen selvitys sekä konseptoidaan tehdään ympärille syntyvää bioekosysteemiä.

Lisätietoa:

www.kaicellfibers.com
www.paltamo.fi