Olet täällä

100visio

Tehtävät

100visio
100visio on kouluille suunnattu valtakunnallinen Suomi 100 -hanke, jossa koululaiset saavat itse laatia uuden itsenäisyysjulistuksen. Millainen Suomen tulisi olla seuraavat sata vuotta ja millaisessa Suomessa nuoret haluaisivat elää? Hanke on suunnattu yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille. Hanketta hallinnoi Satakunnan liitto ja Kainuu on myös mukana hankkeessa.

Valtakunnallinen voittajavisio julkaistiin 15.11.2017. Uuden itsenäisyysjulistuksen voit lukea tästä:

 

Kaikki kilpailuun osallistuneet visiot ovat katsottavissa 100vision verkkosivuilla: http://www.100visio.fi/

Taustaa

Juhlavuoden kunniaksi kutsuttiin Suomen koululuokkia (yläkoulut, erityiskoulut, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) tekemään Suomelle uuden ”itsenäisyysjulistuksen” eli vision Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta.

100visio on Suomi 100 -juhlavuoden valtakunnallinen hanke, jossa on kyse nuorten näkemyksestä uudeksi itsenäisyysjulistukseksi eli siitä, millainen Suomen tulisi heidän mielestään olla seuraavat sata vuotta. Hankkeen avainasemassa ovat nuoret ja koulut.

Vision suunnittelu ja tekeminen yhdistetään eri oppiaineisiin, kuten äidinkieleen, historiaan ja yhteiskuntaoppiin, taideaineisiin sekä teemaopintoihin. Koulut saavat itse päättää osallistumisestaan sekä siihen kuluvasta ajasta ja resursseista. Suosituksena on, että visiot toteutetaan koulupäivien aikana.

Kaikki Suomen maakunnat ovat mukana Satakuntaliiton koordinoimassa hankkeessa, ja sitä viedään eteenpäin yhteistyössä eduskunnan kanssa.

Itsenäisyysjulistuksen esitysmuoto on vapaa
Vision pohjana voi olla aiempi 100 vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus tai liikkeelle voi lähteä uudella idealla. Tyyli on vapaa. Uusi visio voi olla muodoltaan tekstiä, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa tai piirros tai siinä voivat yhdistyä kaikki nämä. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana. Esitystapa ei saa olla ketään syrjivä. Esityskielinä voi olla suomi, ruotsi, saame tai viittomakieli.

Kilpailu Kainuussa

Kilpailuaika Kainuussa päättyi 1.5.2017.  Kilpailutöitä määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kuusi kappaletta. Kainuusta kilpailuun osallistuivat Essi Romppainen Hyrynsalmelta, Otamäen koulu (neljä kilpailutyötä) ja Ruukinkankaan koulu.

Kainuulaisten visiot arvioi ohjaaja, näyttelijä Heikki Törmi. Valtakunnalliseen jatkokilpailuun Satakuntaliittoon päätettiin lähettää Kainuusta kaikki 100visioon osallistuneet kuusi kilpailutyötä. Samat työt palkittiin Kainuun liiton toimesta 300 euron stipendein.

Valtakunnallinen jatkokilpailu   

Satakuntaliiton kokoama maakunnallinen lukuraati valitsi syksyn aikana 20 parhainta valtakunnallista ehdotusta. Tämän jälkeen valtakunnallinen raati (kirjailijoita, taiteilijoita sekä edustajia nuorisoliitoista, Suomi100 -hankkeesta, eduskunnasta ja alkuperäisen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneista senaatinsuvuista) valitsi voittajan.

Visio julkistettiin 15.11.2017 eduskunnassa Pikkuparlamentin ”Pärjäävätkö demokratiat maailmassa” seminaarissa, johon sisältyy voittajavision tehneiden nuorten puheenvuoro. Nuorten uusi itsenäisyysjulistus -kilpailun voittajan ja kunniamaininnan saajat julkisti puhemies Maria Lohela. Palkinnon ja kunniakirjat jakoi rouva Jenni Haukio, joka toimi 100vision valtakunnallisen raadin puheenjohtajana, avustajinaan palkintoraadin jäsenet Suomen Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen ja Suomen ammattiin opiskelevien liiton puheenjohtaja Jasmina Khabbal. Kunniamaininnoin muistettiin myös muita visiointiin osallistuneita nuoria. Julkistustilaisuuden jälkeen eduskunnan kirjastossa avataan näyttely, jossa on esillä visioiden parhaat ehdotukset. Tilaisuus pidetään valtiosalissa, jossa nuoret luovuttavat vision suoraan eduskunnalle sekä tasavallan presidentille.

Kirjoittamalla, videoimalla, valokuvaamalla, tanssimalla, piirtämällä ja askartelemalla tehtyjä kilpailutöitä tehtiin yhteensä 151 eri puolilla Suomea. Voittajatyö, kunniamaininnan saaneet ja muita kilpailutöitä on verkkosivulla 100visio.fi.

Raati painotti parhaiden töiden valinnassa jatkuvuutta: uuden itsenäisyysjulistuksen tulee kestää 100 vuotta. Lähtökohtana oli löytää tehdyistä visioista vahva näkemys Suomen seuraavasta sadasta vuodesta. Vision ja sanoman piti olla puhutteleva ja vaikuttava sekä nuorille että aikuisille. Sen tuli vedota tunteisiin ja olla laadukkaasti sekä huolella tehty. Lisäksi vision tekotavan tuli olla tekijöidensä näköinen.