Olet täällä

100visio

Tehtävät

100visio
100visio on kouluille suunnattu valtakunnallinen Suomi 100 -hanke, jossa koululaiset saavat itse laatia uuden itsenäisyysjulistuksen. Millainen Suomen tulisi olla seuraavat sata vuotta ja millaisessa Suomessa nuoret haluaisivat elää. Hanke on suunnattu yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille. Hanketta hallinnoi Satakunnan liitto ja Kainuu on myös mukana hankkeessa.

Katso kainuulaisten nuorten tekemät visiot täältä.

Juhlavuoden kunniaksi kutsuttiin Suomen koululuokkia (yläkoulut, erityiskoulut, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) tekemään Suomelle uuden ”itsenäisyysjulistuksen” eli vision Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta.

100 visio on Suomi 100 -juhlavuoden valtakunnallinen hanke, jossa on kyse nuorten näkemyksestä uudeksi itsenäisyysjulistukseksi eli siitä, millainen Suomen tulisi heidän mielestään olla seuraavat sata vuotta. Hankkeen avainasemassa ovat nuoret ja koulut.

Vision suunnittelu ja tekeminen yhdistetään eri oppiaineisiin, kuten äidinkieleen, historiaan ja yhteiskuntaoppiin, taideaineisiin sekä teemaopintoihin. Koulut saavat itse päättää osallistumisestaan sekä siihen kuluvasta ajasta ja resursseista. Suosituksena on, että visiot toteutetaan koulupäivien aikana.

Itsenäisyysjulistuksen esitysmuoto on vapaa
Vision pohjana voi olla aiempi 100 vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus tai liikkeelle voi lähteä uudella idealla. Tyyli on vapaa. Uusi visio voi olla muodoltaan tekstiä, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa tai piirros tai siinä voivat yhdistyä kaikki nämä. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana. Esitystapa ei saa olla ketään syrjivä. Esityskielinä voi olla suomi, ruotsi, saame tai viittomakieli.